/
M-HYDRAULIKA s.r.o.
Zlínská 1241
763 12 Vizovice

Služby

Příprava a vypracování technických návrhů, konstrukční práce

 • tým techniků a konstruktéru s praxí v oboru
 • vypracování technického , optimalizace konstrukčního řešení
 • využití konstrukční podpory pomocí programu 2D/3D Autodesk Inventor
 • online správa dat a databáze pomocí programu Autodesk Vault
 • využití konstrukční podpory pomocí programu PRO-Enginner
 • online správa dat a databáze pomocí programu Pro-Intralink
 • modelování a vizualizace dle požadavků zákazníka
 • spolupráce a technická podpora v celém průběhu zakázky
 • předání dokumentace v tištěné nebo elektronické podobě

Technologická podpora

 • vypracování technologického postupu výroby dílce nebo zařízení
 • výběr nejvhodnějších výrobních operací a technologií
 • zpracování cenové nabídky s ohledem na kusovou, dávkovou i sériovou výroby

Logistika a plánování výroby

 • plánování a řízení výroby k dosažení optimálního výrobního procesu
 • výstupní kontrola dílců, zařízení
 • expedice